Informatii suplimentare: 

Jihadul islamic (limba romanaclick pentru detalii)

 

• Jihad – un concept neinteles (limba englezaclick pentru detalii )

• Islam este pace (limba englezaclick pentru detalii )

 

Jihad sau Terorism?

Perspectiva Islamică


Dumnezeu este Dragoste

Dragostea nu naşte niciodată ură

Dumnezeu este Pace

Pacea nu generează niciodată război

Dragoste pentru Toţi

Ură pentru Nimeni
 

Islamul este împotriva Terorismului

Islamul şi terorismul sunt opuse diametric, aşa cum lumina este faţă de întuneric, viaţa faţă de moarte sau pacea faţă de război.

Islamul nu permite războiul sau atacarea altor religii şi a urmaşilor lor pentru expansiunea sa.

 

Terorismul, în orice formă, este împotriva învăţăturilor islamice şi a practicii Sfântului Profet Muhammad.

Sabia Iubirii

Islamul este o religie a iubirii şi a fraternităţii, bazată pe temelia Păcii şi Toleranţei. Forţa brută poate fi folosită pentru a închina capul unei persoane, dar nu îi poate cuceri niciodată inima. Dragostea este cea care cucerește inima. Un cuvânt al Dragostei şi Afecţiunii este mult mai ascuţit decât orice sabie de oţel. Comunitatea Musulmană Ahmadiyya este cunoscută în întreaga lume pentru motto-ul său: „Dragoste pentru Toţi – Ură pentru Nimeni.” Ea condamnă puternic orice act de terorism.

Nicio constrângere în Islam

Islamul interzice folosirea forţei sau a constrângerii pentru răspândirea mesajului său. Orice individ uman este liber să creadă sau să nu creadă. Sfântul Coran declară:

„Nu va fi nicio constrângere în religie. Cu siguranţă, adevărul a devenit diferit de fals…” (Coran 2:257)

Războaie religioase ?

Legea războiului religios este prezentată clar în Sfântul Coran. Un război religios trebuie să fie purtat împotriva acelora care poartă război din cauza religiei.

 

„Şi luptaţi pentru cauza lui Dumnezeu împotriva acelor care luptă împotriva voastră, dar nu încălcați Legea. Cu siguranță, Allah nu îi iubește pe cei care încalcă Legea.” (Coran 2:191)

Muhammad – Îndurare pentru Univers

Noi suntem urmașii Sfântului Profet Muhammad, care a primit de la Dumnezeu titlul de „O Îndurare pentru Univers”. Noi aspirăm să cucerim inimile oamenilor prin dragoste, afecţiune, raţionalitate şi adevăr.

STRĂDANIE, ADEVĂRATA SEMNIFICAŢIE ISLAMICĂ A JIHADULUI, EFORT

Jihad este un cuvânt arab care poate fi tradus ca „strădanie”, „abilitate de a se strădui”, sau exercitarea efortului maxim de către cineva pentru a respinge inamicul prin cuvânt sau prin faptă. Deci, în loc de „Război Sfânt”, o traducere mai bună ar fi „Strădanie Sfântă”.

Tipuri de Jihad

De asemenea, trebuie să distingem între un „Jihad Inferior” (Jihadul mai mic) şi un „Jihad Superior” (Jihadul mai mare). „Jihadul Superior” – şi, prin urmare, cel mai important – este numit deasemenea „Jihadul împotriva sinelui”, i.e.  un efort de îmblânzire a propriului eu.

„Jihadul Inferior” este o luptă de auto-apărare împotriva unui inamic care a declanșat un atac. Este, de asemenea, un efort de a înfrunta un inamic care, în mod nelegiuit, dă afară pe cineva din casă şi încalcă libertatea de închinare la Dumnezeu.

Chemare la un Jihad Militar

Musulmanii individuali nu au nicio autoritate de a declara un astfel de „Jihad Inferior”. Doar o persoană aleasă de Dumnezeu poate declara acest tip de război defensiv. Dar, chiar şi într-un astfel de război, Islamul interzice cu stricteţe vătămarea civililor inocenţi sau a proprietăţii.

 

Jihadul nu este menit să verse sânge, să încurajeze lipsa de loialitate faţă de guvernele existente sau să tulbure pacea în vreun mod. Toate aceste asemenea acte sunt împotriva învăţăturilor Islamului.

JIHADUL SUPERIOR

• „Jihadul Superior” este o străduinţă spirituală pentru a realiza apropierea de Dumnezeu

• „Jihadul Superior” este efortul cuiva de a fi o persoană supusă legii

• „Jihadul Superior” este lupta împotriva înclinaţiilor şi tendinţelor rele ale cuiva

• „Jihadul Superior” este o străduinţă conştientă, care durează întreaga viaţă, obligatorie pentru orice Musulman

Concepţii greşite despre Jihad

Chemări la „Jihad” sau la „Război Sfânt” sunt adesea auzite în lumea musulmană. Este înfățișat ca o datorie impusă fiecărui Musulman. Aceasta este și adevărat şi fals, în funcţie de ce înţelege cineva prin cuvântul „Jihad”.

Dacă „Jihad” este înţeles ca o strădanie de o viaţă întreagă pentru îmblânzirea ego-ului cuiva şi apropierea de Dumnezeu, atunci „Jihad”-ul este o datorie pentru orice Musulman. Într-adevăr, un astfel de „Jihad” este o datorie pentru credincioşii din orice religie.

Dar, dacă „Jihad”-ul ar fi considerat sinonim cu conflictul militar sau activităţile teroriste, atunci cu siguranţă NU este o datorie a Musulmanilor.

 

Toți musulmanii ar trebui să respingă și să condamne interpretările nedrepte și greșite ale conceptului de Jihad.

Ce NU este Jihad-ul

• Jihadul NU este un război întreprins pentru răspândirea Islamului.

• Jihadul NU trebuie să supună și să extermine lumea care nu crede în Islam.

• Jihadul NU este un război pentru a ajuta Islamul să triumfe asupra altor religii.

• Jihadul NU înseamnă activități teroriste.

 

„În ceea ce privește Islamul, el respinge și condamnă în mod categoric orice formă de terorism, nu oferă nicio acoperire sau justificare pentru niciun act de violență, fie el comis de un individ, de un grup sau de un guvern… Condamn cu cea mai mare tărie toate actele și formele de terorism, deoarece credința mea adânc înrădăcinată este că nu doar Islamul, ci și orice religie adevărată, oricare ar fi numele ei, nu poate susține violența și vărsarea de sânge a bărbaților, femeilor și copiilor nevinovați, în numele lui Dumnezeu.”[1]

 

„Îngăduința față de terorism, chiar și în numele celor mai nobile obiective, este complet incomapatibilă cu învățăturile Islamului.”[2]

(Mizra Tahir Ahmad, Conducător Suprem al Mișcării Mondiale Musulmane Ahmadiyya)

SFÂNTUL CORAN ȘI CONCEPTUL JIHADULUI

Sfântul Coran este singura Carte Divină care îi achită pe toți profeții de acuzația că au folosit forța de constrângere în răspândirea mesajului lor. Este, prin urmare, de neconceput ca Sfântul Coran să îl învețe pe Profetul Muhammad, sau pe Musulmani în general, că ei ar trebui să verse sânge pentru propagarea mesajului Islamului.

Sfântul Coran îi invită, într-adevăr, pe Musulmani la un „Jihad Superior” (Strădanie sau Efort). Dar, el permite acest efort doar însoțit de învățăturile pline de compasiune ale Coranului.

Deci, nu vă supuneți necredincioșilor și depuneți împotriva lor cu el (Coranul), un mare efort.” (Coranul 25:53)

Versetul de mai sus este fundamental pentru conceptul de „Jihad”. Adevăratul „Jihad” este, deci, strădania de a câștiga inimile și mințile ne-Musulmanilor, cu adevărul, frumusețea și raționalitatea învățăturilor Coranului. „Armele” care trebuie folosite aici nu sunt săbii și pistoale, ci cuvinte ale iubirii, puterea scrisului și, mai presus de toate, rugăciunile și implorările către Dumnezeu cel Atotputernic.

 

Dreptul la autoapărare pentru a respinge un dușman este norma acceptată a tuturor religiilor, inclusiv a Islamului.

Sfântul Coran aprobă războaiele doar pentru autoapărare, pentru apărarea libertății religioase și pentru protecția locurilor de închinare religioasă.

Sfântul Coran afirmă:

„Permisiunea de a ridica armele este dată acelora împotriva cărora se poartă război, deoarece au fost nedreptățiți și Allah are, într-adevăr, putere să îi ajute.” (Coranul 22:40)

„…Și dacă Allah nu i-ar opri pe unii oameni prin ceilalți, mânăstiri și biserici și sinagogi și moschei, în care numele lui Allah este adeseea amintit, ar fi fost dărâmate…” (Coranul 22:41)

PROCLAMAȚIA LUI MESIA CEL PROMIS CU PRIVIRE LA JIHAD

Jădăul hărb[3]

Profetul Muhammad a prezis că Mesia cel Promis, care urma să apară în Zilele din Urmă, va opri războaiele (religioase).

Mizra Ghulam Ahmad

Mesia cel Promis

(1835-1908)

 

În 1889, Mizra Ghulam Ahmad a afirmat că el este acel Mesia Promis (și al-Imam al-Mahdi), făgăduit de Profetul Muhammad și a înființat Comunitatea Musulmană Ahmadiyya. El a inițiat multe misiuni de reformare a Musulmanilor și de chemare a omenirii la închinarea la Unicul Dumnezeu Adevărat.

Mesia cel Promis a declarat că „Jihad”-ul implicând folosirea armelor este acum interzis, în timp ce misiunea de a purta „Jihadul Superior”, adică „Jihadul împotriva sinelui” este cu mult mai imperativă.

 

El a spus că aceasta va inaugura o eră a păcii în care, în mod simbolic, cerbul și leul vor bea din același izvor. Numeroasele sale scrieri conțin aceste avertismente și povețe.

 

Într-una din exprimările sale poetice, Mesia cel Promis scrie:

Urdu…

Abandonați gândurile de a intra în război acum.

O, prieteni! Este acum interzis (haram) să mergeți la război sau să vărsați sânge din cauza credinței voastre (Islam).

Acum Mesia („Cel Promis”) a venit, cel care este Imam (conducător religios) al credinței; acum este sfârșitul tuturor războaielor (al violenței) pentru credință.

Acum este timpul ca Lumina lui Dumnezeu să coboare din ceruri; zadarnic este acum să se emită un edict pentru război și luptă!

 

Muhammad – Profetul Ales – proclamase mai înainte; că Mesia cel Promis va opri toate războaiele (religioase).[4]

Mai mult, Mirza Ghulam Ahmad a anunțat că orice Musulman care încalcă această poruncă și declară un Jihad armat va întâmpina înfrângere și rușine.[5]

De la emiterea acestui edict, cu 100 de ani în urmă, musulmanii au avut parte doar de eșec în toate războaiele pe care le-au numit în mod greșit „Jihad”. De fiecare dată ei au suferit o respingere, deoarece au încălcat porunca limpede a lui Mesia cel Promis.

 


[1] Din cartea Crimă în Numele lui Allah.

[2] Din Mesajul Centenar pentru Lume.

[3] „Încheierea Războaielor Religioase” – Profeția Sfântului Profet Muhammad cu privire la timpul lui Mesia cel Promis – Sahih Bukhari.

[4] Lectură Suplimentară: Tohfah Quaesiriyya, Tiryaqul Qulub and Tohfah Golaryia.

[5] Lectură Suplimentară: Tohfah Quaesiriyya, Tiryaqul Qulub and Tohfah Golaryia.