După decesul fondatorului ei în 1908, Comunitatea Musulmană Ahmadiyya a fost condusă de succesori aleşi – Khalifat-ul-Masih.

Succesori ai lui Mesia Cel Promis


Despre Khilafat

Cuvântul Khilafat înseamnă succesiune și Khalifa este un succesor al Profetului lui Allah, al cărui scop este de a îndeplini sarcinile reformei și educației morale care au fost semănate de Profet. Comunitatea urmașilor unui Profet al lui Allah continuă să nutrească credința și practicile ei sub binecuvântarea instituției Khilafat atâta timp cât vrea Allah. Allah spune în Sfântul Coran:

Allah promisese acelora dintre voi care credeți și faceți fapte bune că El îi va face cu siguranță Succesori pe pământ, așa cum El a făcut Succesori dintre cei care erau înaintea lor; și că El le va stabili cu siguranță religia lor pe care El a ales-o pentru ei; și că El le va da cu siguranță în schimb securitate și pace după teama lor: Ei Mi se vor închina și ei nu vor asocia nimic cu Mine. Apoi cei care vor fi nerecunoscători după aceasta, ei vor fi cei rebeli. (Surah Al-Nur, vers 56)

 

Hadrat Mirza Bashir Ahmad scrie:

Dumnezeu cel Atotputernic face totul prin înțelepciune și prevedere și există mereu o bună motivație și logică în fundal. Conform legilor fizice ale naturii, omul are doar o durată limitată a vieții, dar sarcina reformării și educării societății cere mult mai mult timp. Astfel, Allah a stabilit sistemul Khilafat după sistemul Profetic. Khalifah continuă și duce mai departe misiunea Profetului. Sămânța semănată de Profet este protejată și îngrijită de Khalifah până când devine un copac puternic și solid. Ea arată că, de fapt, Khilafat este un vlăstar sau o ramură a sistemului profetic, de aceea Sfântul Profet sa spune că, după fiecare Profet, este stabilit sistemul Khilafat. (luat din Bine ați venit în Ahmadiyyat)

Exact așa cum Allah numește un Profet, El numește un Khalifa. El alege persoana care este cea mai potrivită pentru a deveni Khalifa și călăuzește un grup de credincioși pioși în manifestarea Voinței Sale prin procesul de selecție al lui Khalifa. Astfel, ar putea să pară că un grup de oameni pioși îl alege pe Khalifa, dar, de fapt, Voința lui Allah este aceea care le călăuzește aptitudinile în alegerea lui Khalifa Ales de El. Odată ce un Khalifa este selectat, el rămâne un Khalifa pentru restul vieții sale, ca o mărturie vie a Voinței Divine.

Khilafat stabilește autoritatea lui Allah pe pământ și Khalifa se luptă pentru a susține acea autoritate în cadrul comunității discipolilor. Pentru credincioși, Khilafat este întruparea Unității lui Allah, deoarece ei aleg să primească autoritatea divină prin persoana lui Khalifa. Credincioșii iau parte la binecuvântările lui Khilafat rămânând statornici în credința și în practicile lor, uniți sub autoritatea lui.