Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908)


Mesia cel Promis şi al-Imam al-Mahdi


Fondatorul Comunităţii Musulmane Ahmadiyya

 

Comunitatea Musulmană Ahmadiyya a fost fondată de Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad din Qadian, India, în 1889. El a declarat că el este Mesia cel Promis şi al-Imam al-Mahdi şi că venirea sa împlinea diversele profeţii cu privire la Reformatorul cel Promis al Zilelor din Urmă. El a fondat Ahmadiyyat, care nu este o religie nouă, ci reprezintă esenţa Islamului adevărat în toată puritatea sa, aşa cum a fost exprimată de Sfântul Profet Muhammad.

 

Comunitatea fondată de Hadhrat Ahmad este o întrupare a mesajului binevoitor al tuturor religiilor lumii – pace, fraternitate universală şi supunerea faţă de ordinele şi poruncile divine.

 

Unificare a tuturor credinţelor

 

Comunitatea Musulmană Ahmadiyya crede în toţi profeţii şi învăţătorii religioşi trimişi de Dumnezeu, incluzându-i pe Muhammad, Abraham, Moise, Iisus, Krishna, Buddha, Confucius şi Zarathustra. Ea consideră că toţi aceştia sunt învăţători cereşti trimişi să reformeze umanitatea şi să stabilească a ei comuniune cu Dumnezeu – Creatorul. Prin urmare, ea caută să stabilească pacea între toate religiile, mărturisind despre adevărul învăţăturilor originare ale diverselor credinţe.

Urmaşii tuturor marilor religii aşteptau venirea Celui Promis în Zilele din Urmă, aşa cum este prezisă în Sfintele lor Scripturi. Hinduşii îl aşteptau pe Krishna, evreii şi creştinii pe Mesia, buddhiştii pe Buddha, iar musulmanii pe al-Imam al-Mahdi, ca și pe Mesia. Sub călăuzire divină, Hadhrat Ahmad a făcut o dezvăluire impresionantă că, de fapt, doar o singură persoană ca acestea, reprezentându-i pe toţi Cei Promişi, urma să apară şi umanitatea va fi în cele din urmă adusă în unitatea unei singure Religii Universale.

Hadhrat Ahmad, fondatorul Comunităţii Musulmane Ahmadiyya a afirmat că este Acela Promis care era aşeptat în întreaga lume, în diverse credinţe. El de asemenea a proclamat că religia aleasă de Dumnezeu Cel Atotputernic pentru manifestarea universală şi finală a Unităţii Sale este Islamul.