În Numele lui Allah, cel Îndurător, Milostiv

 

Versete Selectate din Sfîntul Coran (click pentru detalii)

Citit Coranul in mai multe limbi (click pentru detalii)

 

 


Sfântul Coran


Cuvântul lui Allah

Sfântul Coran este Cartea Sfântă a Islamului.

Coranul este cuvântul exact, originar al lui Allah, revelat în limba arabă Profetului Muhammad (sa).* El cuprinde treizeci de părţi şi o sută paisprezece capitole.

 

Păstrat şi Protejat

Dumnezeu a garantat păstrarea exactă a textului Coranului.

„Cu adevărat, Noi Înşine am pogorât această Amintire (Coranul) și, mai mult ca sigur, Noi vom fi Păzitorii lui.” (Sfântul Coran, Cap. 15: v. 10)

 

Aceasta este o afirmație specifică pentru Coran, confirmată de faptul că acesta a rămas, într-adevăr, neschimbat de când a fost revelat Profetului Muhammad.sa

Așa cum era obiceiul printre arabii din vremea sa, Muhammadsa nu a studiat deloc și nu știa să citească sau să scrie. Îngerul Gabriel i-a transmis verbal lui Muhammadsa revelația, iar acesta a dictat apoi cuvintele unuia dintre scribii săi numiți.

În timpul vieții Profetuluisa întregul text al Sfântului Coran a fost copiat și a fost memorat de mii de devotați, un obicei care a fost urmat de atunci încoace.

Acesta este unul dintre modurile prin care textul Coranului a fost păstrat în forma sa originală.

 

Învățături

”În această zi, am desăvârșit pentru voi religia voastră și Mi-am împlinit bunăvoința Mea asupra voastră și am ales pentru voi Islamul ca religie.” (cap. 5, v. 4)

 

Sfântul Coran afirmă adevărul de bază al tuturor revelațiilor anterioare la originile lor. Totuși, el nu doar încorporează acele adevăruri în sine ci le și desăvârșește și le întregește mesajul.

El oferă un mijloc de călăuzire perfect pentru a ajunge la comuniunea cu Allah. Coranul acoperă, de asemenea, o arie uimitoare de subiecte cu o precizie surprinzătoare.

El reflectă cunoașterea infinită a lui Allah și descoperă multe secrete ale naturii rămase dincolo de capacitatea de înțelegere a omului timp de secole după ce Sfântul Coran a fost revelat.

El conține călăuzire relevantă pentru toate timpurile în domenii cum ar fi genetica, războiul nuclear, dezvoltarea modurilor de călătorie și viața în alte părți ale universului.

 

Stilul

Întinsa lărgime și adâncime a cunoașterii conținute în Coran se datorează în parte stilului său unic. O cantitate imensă de cunoaștere și semnificație este concentrată în fiecare verset, în fiecare cuvânt și, chiar, în fiecare vocală. În același timp, Coranul folosește expresii bogate în alegorii și pline de simbolism.

El discută în mod repetat subiecte spirituale și intelectuale în forma unor istorii și în parabole – ale căror obiective  sunt aplicabile atât în trecut, prezent, cât și în viitor.

Coranul are, de asemenea, un stil poetic care îl face foarte ușor de citit și de memorat.

Fiecare concept, principiu sau lege necesare pentru dezvoltarea etică, morală, intelectuală și spirituală a omului a fost expus în Coran. Aceste principii fundamentale sunt ilustrate prin exemplele extrase dintr-o selecție a popoarelor și a profeților din vechime, pentru a demonstra adevărul profeților lui Allah și al mesajelor lor.

 

Sursă de viață

”O, omenire! Într-adevăr a venit la voi un îndemn de la Domnul vostru și o vindecare pentru orice boală ar fi în inimi  și o călăuzire și o îndurare pentru cei credincioși.” (Cap. 10: v. 58)

 

Versetul de mai sus se referă la călăuzirea conținută în Coran. Hadhrat Ahmadas, fondatorul Comunității Musulmane Ahmadiyya, a explicat că, prin urmarea învățăturilor Coranului, omul devine viu din punct de vedere spiritual și această reînviere a spiritului său îi face bine lui și celor din jurul său. El scrie:

”Mi s-a descoperit într-o viziune că Grădina Sfințeniei este udată de apa Sfântului Coran, care este, într-adevăr, un ocean izvorâtor al apei Vieții. Acela care bea din ea vine la viață și aduce pe alții la viață.” (Oglinda desăvârșirilor Islamului)

 

Învățăturile Coranului expun principiile esențiale în orice domeniu al vieții. Ele oferă, de asemenea, călăuzire completă cu privire la modul în care omul poate atinge scopul creației sale și explică fundamentul pe care va fi judecat în viața sa următoare.

De asemenea, Coranul clarifică faptul că omul este lăsat liber să accepte sau să respingă călăuzirea sa.

 

O rugăciune excelentă

Primul capitol al Coranului, Al-Fatihah (prezentat mai jos), conține esența învățăturilor coranice.

 

”În numele lui Allah, cel Îndurător, Milostiv. Toată lauda se cuvine lui Allah, Stăpânul tuturor lumilor, Îndurătorul, Milostivul, Stăpânul Zilei Judecății. Numai Ție ne închinăm și numai pe Tine te chemăm în ajutor. Călăuzește-ne pe calea cea dreaptă – calea celor asupra cărora ți-ai revărsat binecuvântările, aceia care nu și-au atras neplăcerea Ta asupra lor și care nu s-au rătăcit.”


Este recitată ca o parte din rugăciunea zilnică obligatorie de către musulmanii din întreaga lume, amintindu-le de darurile lui Allah.

 

 

*sa: denotă ‘Sal-Lallaho alaihi wa sallam’ care înseamnă ‘Pacea și binecuvântările lui Allah fie asupra lui’.

**as: denotă ‘Alaihis-Salam’ însemnând ‘Pacea fie asupra lui’.