Historic Address at Houses of Parliament UK

Reception of Khalifatul Masih V & Historic Address at Houses of Parliament [more]

Peace Symposium 2011 (conferinta pacii)

Adresat de Liderul Spiritual Suprem al [more]

Islam

Islam înseamnă pace, supunere şi a fi în relații de prietenie şi concordie. Islamul este de asemenea folositor şi profitabil pentru toate nivelurile…

Mesia Cel Promis

Urmaşii tuturor marilor religii aşteptau venirea Celui Promis în Zilele din Urmă, aşa cum este prezisă în Sfintele lor Scripturi.

Muhammad

Sfântul Profet Muhammad este Mesagerul lui Allah şi Khatamun-nabiyyeen (Pecetea Profeţilor).

Ahmadiyya

Comunitatea Musulmană Ahmadiyya reprezintă esenţa Islamului originar în toată puritatea sa… Ea susține pacea, respectul reciproc, iubirea şi înţelegerea între adepții diferitelor credințe.

Sfantul Coran

Coranul este cuvântul exact, originar al lui Allah, revelat în limba arabă Profetului Muhammad (sa).

Khilafat

Khilafat înseamnă succe- siune și Khalifa este un succesor al Profetului lui Allah

Allah

Dumnezeul Unic, care este Creatorul tuturor şi care continuă să comunice cu omenirea.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad al cincilea succesor al lui Mesia cel Promis.

Copyright © 2018 www.ahmadia.ro Toate drepturile rezervate
Politica de confidentialitate   Politica cookie