(pace, respect, loialitate, libertate, egalitate)

De la iniţierea sa, în 1889, Comunitatea Musulmană Ahmadiyya a depus un efort global pentru a readuce la viaţă mesajul adevărat, pacifist al Islamului aşa cum a fost predat de Sfântul Profet Muhammad (pacea şi binecuvântările lui Allah fie asupra lui).

Această readucere la viaţă a adevăratelor învăţături islamice a fost iniţiată de fondatorul comunităţii, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (pacea fie asupra lui), care a spus:

„Misiunea pentru care am fost ales este aceea de a face sa dispara acea distanţă crescândă în relaţia dintre Dumnezeu şi creaţia Sa şi de a o reînlocui cu o relaţie de iubire şi sinceritate; şi, permiţând adevărului să se manifeste pe sine, să aducă sfârşitul războaielor religioase şi al discordiei şi să pună astfel fundaţia pentru pace.”

El a afirmat, sub călăuzire divină, că este Mesia cel Promis şi Imam Mahdi, a cărui venire a fost aşteptată în acest veac.

Comunitatea înființată de el este o întrupare a mesajului plin de binevoință al Islamului – pace, frăţie universală şi supunere față de Voinţa lui Dumnezeu  – în puritatea sa originară.

Cu o puternică dorință de pace, Comunitatea musulmană Ahmadiyya s-a răspândit în peste 198 de ţări din Africa, America de Nord, America de Sud, Asia, Australia şi Europa , cu un număr de peste 160 milioane de membri în întreaga lume. Aceasta este comunitatea cea mai dinamică a Islamului din istoria modernă.

După decesul fondatorului său, Comunitatea Ahmadiyya a fost condusă de succesorii săi aleşi – Khalifa. Actualul Lider Spiritual Suprem al Comunității, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a fost ales în 2003. Titlul său oficial este Khalifatul Massih V. El este devotat păcii şi ne reaminteşte că:

„Islamul ne învaţă să fim mereu atenti la Dumnezeu, Care este Creatorul nostru şi să păstrăm mereu amintirea Sa proaspătă în inimile noastre şi să tratăm creaţia Sa cu iubire, afecţiune, armonie şi toleranţă.”

Pace • Respect • Egalitate • Libertate • Loialitate

Musulmanii Ahmadi cred, în mod responsabil, că trebuie să pună în practică aceste valori în viaţa cotidiană deoarece ele cultivă un sentiment al unităţii, coeziunii, armoniei şi păcii în întreaga lume.

Membrii Comunităţii au câştigat, în întreaga lume, aprecierea că sunt cetăţeni loiali, paşnici, harnici şi binevoitori.

Khalifatul Masih V, Liderul Comunității Musulmane Ahmadiyya, s-a adresat Camerei Comunelor în discursul său din octombrie 2008:

„ … Trebuie să spun că fiecare Ahmadi care locuieşte în Marea Britanie este un cetăţean extrem de loial al ţării şi o iubeşte; şi aceasta se datorează învăţăturilor Profetului nostru [Muhammad] (pacea şi binecuvântările lui Allah fie asupra lui) care ne-a învăţat că dragostea de ţară este o parte integrantă a credinţei cuiva.”

Unele principii islamice esenţiale

• Credinţa într-un singur Dumnezeu

Toţi profeţii şi toate religiile au fost trimise din aceeaşi sursă – Singurul Dumnezeu Care este Creatorul tuturor şi Care continuă să comunice cu omenirea. În limba arabă, El este numit Allah, dar orice cuvinte ar fi folosite în diferite religii, conform Islamului, ele se referă toate la acelaşi singur Dumnezeu.

• Credinţa în toţi profeţii

Dumnezeu Şi-a trimis profeţii pentru a călăuzi lumea spre El şi pentru a crea pacea printre oameni. Islamul cere musulmanilor să creadă în toţi profeţii fără excepţie şi să se refere la ei cu respect şi onoare.

• Credinţa în toate învăţăturile divine

Toate religiile Divine au fost adevărate la originile lor. Totuşi, învăţăturile lor au fost erodate şi uitate, de-a lungul timpului, iar Dumnezeu a continuat să trimită profeţi pentru a călăuzi oamenii înapoi la El.

• Nicio constrângere în religie

Oricine este liber să creadă, să practice, să propovăduiască sau să urmeze orice credinţă la alegerea sa.

• Drepturi egale pentru toţi

Bărbaţii, femeile şi popoarele de toate rasele sunt egali înaintea lui Dumnezeu. Doar faptele drepte înalţă o persoană deasupra alteia şi această oportunitate de a-i depăşi pe ceilalţi este deschisă tuturor.

• Protejarea sanctității vieţii

Islamul evidențiază sanctitatea vieţii şi respinge, fără echivoc, violenţa şi terorismul în orice formă (inclusiv atentatele sinucigaşe) şi pentru orice motiv. Toţi musulmanii trebuie să promoveze pacea la orice nivel şi să se îndepărteze de ură şi discordie.

Motto-ul Comunității Ahmadiyya este:

Dragoste pentru Toţi

Ură pentru Nimeni

În legătură cu dragostea pentru omenire, Mesia cel Promis și Imam Mahdi, Fondatorul Comunității Musulmane Ahmadiyya, a spus:

”Dau de știre tuturor musulmanilor, creştinilor, hinduşilor şi arienilor că nu am duşmani în lume. Iubesc omenirea precum o mamă miloasă își iubește copiii; și chiar mai mult… Simpatia pentru oameni este datoria mea. Principiul meu este de a renunța la falsitate.” (Arbaeen, Pt.1: Roohani Khazain vol. 17, pag. 344)

”Principiul la care aderăm este să avem bunătate în inimă faţă de toţi oamenii. Dacă vede cineva ca casa unui vecin hindus este în flăcări şi nu îi sare în ajutor să stingă focul, adevărat vă spun că acela nu îmi aparține. Dacă oricare din adepții mei vede pe cineva încercând să ucidă un creştin și nu se străduiește să îl salveze, adevărat vă spun că nu ne aparține.” (Siraj-e-Muneer: Roohani Khaza’in vol. 12, pag. 28)

Comunitatea a lansat mai multe proiecte sociale pentru a ajuta ţările în curs de dezvoltare din Africa şi Asia şi pentru a ajuta victimele războaielor şi dezastrelor naturale. Membrii Comunităţii slujesc omenirea prin eforturi altruiste, dedicare şi iubire.