Comunitatea Musulmana Ahmadiyya

Obiectiv şi statut

Comunitatea Musulmană Ahmadiyya a fost fondată sub îndrumare Divină, cu obiectivul de a  reînvia valorile morale şi spirituale elevate. Ea încurajează dialogul interreligios şi caută cu sârguinţă să îndepărteze neînţelegerile dintre toate credinţele. Ea susține pacea, respectul reciprociubirea şi înţelegerea între adepții diferitelor credințe. Ea crede cu tărie cã nu trebuie sã existe nicio constrângere în religie. Ea respinge, în mod ferm, violenţa şi terorismul în orice formă și sub orice pretext.

Comunitatea se străduiește să reînvie credinţa în Allah, pentru a prezenta frumuseţile spirituale şi perfecțiunile învăţăturilor lui Allah, pentru a insufla speranță, credință și curaj în inimile tuturor neamurilor și națiunilor pământului și pentru a le insufla spiritul de toleranță, bunăvoință și un sentiment al adevăratei fraternități. Astfel, ea caută să unească umanitatea cu Creatorul ei și, astfel, să stabilească pacea în întreaga lume.

Organizare și conducere

După decesul fondatorului ei în 1908, Comunitatea Musulmană Ahmadiyya a fost condusă de succesori aleşi – Khalifat-ul-Masih. Actualul Khalifat-ul- Masih, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a fost ales in 2003, fiind cel de-al cincilea succesor. Khalifat-ul- Masih este conducătorul spiritual şi administrativ al Comunităţii. Comunitatea  mai este structurată în numeroase organizaţii auxiliare, pentru femei, copii, tineri şi bărbaţi în vârstă.

Publicaţii şi media

Comunitatea Musulmană Ahmadiyya se străduiește să servească umanitatea, prin crearea conştiinţei morale înalte, de exemplu prin publicaţii, predici şi alte forme de media.

Cea mai remarcabilă este publicarea Sfântului Coran – cu traduceri în peste 50 de limbi. Selecțiuni din Sfântul Coran, din tradiţiile Sfântului Profet Muhammad şi din scrierile lui Mesia cel Promis au fost publicate în peste 100 de limbi. Alte publicaţii ale Comunităţii includ mai mult de 80 de cărţi ale lui Mesia cel Promis, numeroase ziare, reviste şi cărţi, inclusiv una scrisă de fostul Khalifat-ul-Masih, intitulată „Revelaţie, Raţionalitate, Cunoaştere şi Adevăr” – tratând aceste concepte în lumina dovezilor ştiinţifice şi a învăţăturilor Sfântului Coran.

O altă realizare remarcabilă a Comunităţii este MTA – Televiziunea Musulmană Ahmadiyya – o televiziune non-stop, educațională, globală, prin satelit.

Membri

Comunitatea Musulmană Ahmadiyya este internaţională ca scop, cu comunităţi stabilite în peste 195 de ţări, în Africa, America de Nord şi de Sud, Asia, Australia şi Europa. Numărul ei de membri curent este estimat la peste zeci de milioane în întreaga lume şi creşte în fiecare zi. Este cea mai dinamică şi pozitivă forţă religioasă în lumea de astăzi.

Mulţi dintre membrii săi sunt foarte educaţi, incluzând un laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, un judecător şef la Curtea Internaţională de Justiţie şi Preşedinte al Adunării Generale a Naţiunilor Unite. Mulţi sunt oameni de afaceri de succes, profesori, savanţi, ingineri, doctori, avocaţi şi alţi profesionişti, dar majoritatea membrilor săi au mijloace modeste. Totuşi, nivelul dedicării tuturor membrilor săi este neasemuit.

Membrii Comunităţii au câştigat, în întreaga lume, aprecierea că sunt cetăţeni loiali, paşnici, harnici şi binevoitori.

Valori sociale şi morale

Se aşteaptă de la membrii Comunităţii să dea dovadă, în viaţa lor de zi cu zi, de înalte valori sociale, morale şi spirituale. Ei sunt de asemenea dedicaţi promovării prieteniei, bunăvoinţei şi dreptății între ei şi între toate comunităţile şi naţiunile.

Slujire pentru umanitate

Comunitatea Musulmană Ahmadiyya este cunoscută pentru implicarea ei activă în asistenţa socială şi în împlinirea nevoilor medicale şi educaţionale, nu doar ale propriilor săi membri, ci şi ale comunităţilor în care ei locuiesc. De exemplu, în Africa și în Asia există numeroase școli musulmane Ahmadiyya și servicii medicale care slujesc populația în mod gratuit.

Comunitatea a lansat mai multe proiecte sociale pentru a ajuta ţările în curs de dezvoltare din Africa şi Asia şi pentru a ajuta victimele războaielor şi dezastrelor naturale precum cele din India, Turcia, Bosnia sau Kosovo.

Membrii Comunităţii slujesc umanitatea prin sacrificii altruiste, dedicare şi iubire.

Sistem financiar

În problemele financiare, Comunitatea Musulmană Ahmadiyya se autoîntreţine şi este complet independentă. Principala sa sursă de venit sunt contribuţiile voluntare şi spiritul de sacrificiu al membrilor săi. În afară de apelurile ocazionale pentru a strânge fonduri pentru proiecte speciale, se aşteaptă de la membrii care realizează venituri să doneze în mod regulat pentru Comunitate o parte specifică a venitului lor.

Mai presus de toate, milioane dintre membrii săi oferă în mod obişnuit nenumărate ore de slujire voluntară regulată, pentru a ajuta Comunitatea să-şi atingă scopurile.

 

– Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908)

– Mesia cel Promis şi al-Imam al-Mahdi

– Fondatorul Comunităţii Musulmane Ahmadiyya

Origine şi fondare

Comunitatea Musulmană Ahmadiyya a fost fondată de Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad din Qadian, India, în 1889. El a declarat că el este Mesia cel Promis şi al-Imam al-Mahdi şi că venirea sa împlinește diversele profeţii cu privire la Reformatorul cel Promis al Zilelor din Urmă. El a fondat Ahmadiyyat, care nu este o religie nouă, ci reprezintă esenţa Islamului originar în toată puritatea sa, aşa cum a fost exprimată de Sfântul Profet Muhammad.

Comunitatea fondată de Hadhrat Ahmad este o întrupare a mesajului binevoitor al tuturor religiilor lumii – pace, fraternitate universală şi supunerea faţă de îndemnurile şi poruncile divine.

Unificare a tuturor credinţelor

Comunitatea Musulmană Ahmadiyya crede în toţi profeţii şi învăţătorii religioşi trimişi de Dumnezeu, inclusiv Muhammad, Abraham, Moise, Iisus, Krishna, Buddha, Confucius şi Zarathustra. Ea consideră că toţi aceştia sunt învăţători cereşti trimişi să reformeze umanitatea şi să stabilească a ei comuniune cu Dumnezeu – Creatorul. Prin urmare, ea caută să stabilească pacea între toate religiile, mărturisind despre adevărul învăţăturilor originare ale diverselor credinţe.

Urmaşii tuturor marilor religii aşteptau venirea Celui Promis în Zilele din Urmă, aşa cum este prezisă în Sfintele lor Scripturi. Hinduşii îl aşteptau pe Krishna, evreii şi creştinii pe Mesia, buddhiştii pe Buddha, iar musulmanii pe al-Imam al-Mahdi, ca și pe Mesia. Sub călăuzire divină, Hadhrat Ahmad a făcut o dezvăluire impresionantă că, de fapt, doar o singură persoană ca acestea, reprezentându-i pe toţi Cei Promişi, urma să apară şi umanitatea va fi în cele din urmă adusă în unitatea unei singure Religii Universale.

Hadhrat Ahmad, fondatorul Comunităţii Musulmane Ahmadiyya a afirmat că este Acela Promis care era aşeptat în întreaga lume, în diverse credinţe. El de asemenea a proclamat că religia aleasă de Dumnezeu cel Atotputernic pentru manifestarea universală şi finală a Unităţii Sale este Islamul.