INTRODUCERE ÎN ISLAM

Fundamente

PACE TUTUROR

– Supunere faţã de Dumnezeu

– Obedienţă faţă de Dumnezeu

– Iubire pentru Umanitate

– Iubire de Dumnezeu

– Prietenie şi Armonie

 

Islam – sensul său

Islam înseamnă literalmente pace, supunere şi a fi în relații de prietenie şi concordie. Semnificaţia cuvântului Islam constă în dobândirea unei vieţi de pace perfectă şi fericire eternă prin supunere completă faţă de Voia lui Dumnezeu. Învăţăturile sale sunt în acord cu natura umană. Islamul este o religie ştiinţifică şi recunoaşte adevărul ştiinţei.

 

Islam – învăţătura finală

Islamul este desăvârşirea religiei instaurate de Dumnezeu la începutul lumii, dezvăluind Coranul prin Sfântul Profet Muhammad.

Precum un copil este învăţat alfabetul, tot astfel Dumnezeu a predat religia lumii în mod gradual şi puţin câte puţin. Dumnezeu şi-a trimis profeţii şi mesagerii Săi în diferite timpuri la diferite popoare, Adam fiind primul. Prin diferitele stadii ale evoluţiei fizice şi intelectuale, când lumea a atins un nivel al înţelegerii care era necesar pentru lecţia finală, El a trimis Cartea perfectă şi desăvârşită, Sfântul Coran.

Islamul nu doar corectează erorile care au pătruns în diferite religii de-a lungul timpului, ci predică adevărurile care nu au mai fost predicate înainte, din cauza circumstanţelor speciale ale societăţii omeneşti sau stadiilor timpurii ale dezvoltării sale. Islamul îndeplineşte toate cerinţele spirituale şi morale ale unei societăţi umane în permanent progres.

 

Obiectiv al vieţii umane

Conform Islamului, scopul vieţii umane este tranziţia sa spirituală completă la venerarea Unicului Dumnezeu şi slujirea creaţiilor Sale. El învaţă că toată lumea are capacitatea dezvoltării perfecte şi fiecare persoană în parte ar trebui să atingă, sau să realizeze, potenţialul complet, sau să îl lase nerealizat. Oamenii sunt creaţi de către Dumnezeu în cel mai bun chip, conform Islamului.

Islamul este religia care oferă adevărata înţelegere a lui Dumnezeu şi prezintă adevărata închinare la El. Islamul este inerent naturii umane şi oamenii sunt creaţi în acord cu Islamul.

Islamul ne învaţă că împlinirea cea mai înaltă a aptitudinilor umane este să Îl întâlnească pe Dumnezeu, Cel Slăvit, prin purificarea sufletului, prin închinarea la El şi realizarea de fapte bune.

 

Islam – doctrina sa fundamentală

Doctrina principală a Islamului este Unitatea lui Dumnezeu. Nu este nimeni vrednic de închinare în afară de Dumnezeu şi Muhammad este Mesagerul Său. Dumnezeu este mai presus de toate defectele, Sfânt şi Transcendent. El este Atotbun, Atotîndurător şi Atotputernic. El nu are partener. El nici nu naşte nici nu este născut, deoarece acestea sunt trăsături ale umanităţii fragile şi slabe. Mai mult, Islamul ne ajută să stabilim o relaţie permanentă cu Dumnezeu şi să Îl conştientizăm pe El în timpul vieţii noastre pământeşti ca Ajutorul nostru în toate problemele şi acţiunile noastre. Această Unitate a lui Dumnezeu este primul şi cel mai de frunte stâlp al Islamului şi orice altă credinţă se sprijină pe el.

 

Articole ale Credinţei Islamice

Islamul cere ca fiecare musulman:

– Să creadă în Unitatea absolută a lui Dumnezeu.

– Să creadă în toţi Îngerii lui Dumnezeu, care sunt fiinţe spirituale create de Dumnezeu spre a realiza diverse sarcini primite de la El.

– Să creadă în toate cărţile revelate de Dumnezeu, inclusiv Gita, Torah, Psalmii, Evangheliile şi Coranul.

– Să creadă în toţi Profeţii şi Mesagerii lui Dumnezeu, inclusiv în Zoroastru, Confucius, Krishna, Buddha, Avraam, Moise, Iisus, Muhammad şi Ahmad.

– Să creadă în Ziua de pe Urmă a Învierii şi în Judecata omenirii.

– Să creadă în Decretul lui Dumnezeu i.e. să creadă că atât Legile Naturii cât şi Legile Religiei au fost proiectate de Dumnezeu şi numai El deţine puterea supremă asupra acestor legi, care acţionează în lume.

 

Islam – formula pentru Pace

Islamul oferă călăuzire practică pentru obţinerea păcii şi mângâierii interioare şi exterioare. Islamul este de asemenea folositor şi profitabil pentru toate nivelurile societăţii umane. Dăruieşte călăuzire pentru toţi şi stabileşte o relaţie sigură şi certă cu Creatorul, deoarece aceasta este calea sigură spre pace completă.

 

Isalm – cei cinci stâlpi ai săi

Există cinci stâlpi ai Islamului, sau cinci acte de închinare prescrise de Islam:

– Mărturisirea faptului că nu este nimeni vrednic de închinare decât Dumnezeu, iar Muhammad este Slujitorul şi Trimisul Lui.

– Punerea în practică a Rugăciunii de cinci ori pe zi.

– Ţinerea postului din zori până seara în timpul unei luni în fiecare an.

– Plătirea unei sume fixe ca danie din averea acumulată, pentru ajutorarea săracilor şi nevoiaşilor.

– Pelerinajul la Ka’ba, în Mecca, Arabia, cel puţin o dată în viaţă, în cazul în care condiţiile o permit.

 

Muhammad – Profet al Islamului

Sfântul Profet Muhammad s-a născut la Mecca, Arabia, în secolul al VI-lea.El era cunoscut în întreaga Arabie pentru cinstea şi pietatea sa. El a fost inspirat de o dragoste puternică pentru Dumnezeu şi omenire. La vârsta de 40 de ani, a primit prima sa revelaţie de la Dumnezeu. Dumnezeu l-a împuternicit ca Mesager al Său şi Profet. Tema centrală a mesajului său era realizarea păcii interioare şi exterioare prin unirea spirituală cu Unul Dumnezeu.

Fidel caracterului său, Profetul Muhammad a practicat ceea ce a predicat şi a oferit un exemplu viu a tot ceea ce învaţă Islamul. Smerenia, buna credinţă, toleranţa, curajul, bunătatea şi înţelepciunea sa continuă să fie o mare sursă de iluminare şi constituie un model de urmat pentru umanitate.

 

Coranul – Carte Sfântă a Islamului

Sfântul Coran este Cuvântul Literal al lui Dumnezeu şi a fost revelat Profetului Muhammad de-a lungul unei perioade de 23 de ani.

Sfântul Coran cuprinde o serie vastă de învăţături şi este un cuprinzător cod de conduită pentru omenire. El conţine mai mult de 700 de porunci, dăruind călăuzire pentru fiecare aspect, al vieţii umane. De asemenea, Coranul conţine numeroase profeţii cu privire la viitor.

Sfântul Coran este păstrat neschimbat în arabă – însăşi limba în care a fost revelat.

De asemenea, sunt mulţi musulmani care au memorat întregul Coran. Cu toate că datează de peste 1.400 de ani, textul coranic a rămas intact – aşa cum Însuşi Dumnezeu a promis în Sfântul Coran.

Învăţăturile sale sunt veşnice şi fără pereche. El constituie un manual complet, pentru toţi oamenii din toate timpurile şi din toate rasele. El învaţă dreptatea absolută şi distinge clar binele de rău. Învăţăturile sale conţin o înţelepciune profundă. El abordează problemele cu care se confruntă omenirea în existenţa ei cotidiană, într-un efort de a face viața cât mai plină de satisfacţii.